Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 10.3.2013, výsledky vyšetření

Výroční členská schůze se konala v neděli 10.3.2013 od 15.00 již tradičně v salonku čižické restaurace "U Bizona ".

Tentokrát byl program rozšířen o přednášku Ing. Jaroslav Hrabáka PH.D. na téma nemoci včel se zaměřením na mor včelího plodu a varoázu.

Přítomné přivítal a schůzi zahájil předseda př. Lecjaks. Konstatoval, že schůze je usnášení schopná a navrhl program, který byl schválen.

p1000538.jpg

 Dále nás seznámil se zprávou o činnosti za uplynulý rok. Konstatoval, že tento v našem regionu nebyl nijak dobrý, med z medovice často zcela chyběl. Nákazová situace je složitá. Pozitivní je, že ikdyž  jsme v ochranné zóně nálezu moru včelího plodu v Černicích, naštěstí se u nás nevyskytl. Situace s varoázou je obtížnější, přítomní se seznámili s výsledky vyšetření. Protože řada členů nebyla přítomná budou tyto výsledky k dispozici jakožto příloha k dnešní schůzi( viz níže). Z výsledků vyšetření vyplývá, že je třeba do 15.4. provést přeléčení. Včelaři, kteří na stanovišti měli vyšší nález než 3 kleštíky na včelstvo provedou nátěr zavíčkovaného plodu, ostatní pouze fumigaci.

S hospodařením naší ZO přítomné seznámil př. A. Křenek

 

p1000540.jpg

 

Kontrolu hospodaření provedla revizní komise v čele s př. Vyletovou, která přenesla  zprávu revizní komise. Revizní komise nenašla žádné pochybení při nakládání s majetkem a fin. prostředky naší organizace.

 

p1000541.jpg

Př. Lecjaks představil přednášejícího Ing. Hrabáka Ph.D., který je nejen dlouholetým včelařem, ale  jakožto pracovník mikrobilologického ústavu lékařské fakulty Plzeň  i na slovo vzatým odborníkem.

 

 

p1000543.jpg

V perfektně připravené předášce s promítáním se všichni přítomní seznámili s s problematikou moru včelího plodu a následně i varoázou.

Závěrem př. Lecjaks poděkoval přednášejícímu za přednášku a všem přítomným za účast a výroční členskou schůzi ukončil.

Příloha: Výsledky vyšetření měli v 2013  Varoa 2013.pdf