Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze ( s rozpisem podzimního léčení )

V sobotu 22.11. se konala od 17.00. členská schůze naší ZO ČSV.

        Všechny přítomné přivítal  předseda př. Lecjaks, konstatoval, že je přítomno 30 členů z celkového počtu 46 a schůze je usnášení schopná. Seznámil přítomné s návrhem programu, který byl jednohlasně schválen.

    O přijetí za člena naší ZO požádali pí. Kristýna Vacková včelařící ve Štěnovickém Borku a p. Jan Otčenášek včelařící v Čižicích . Přítomní schválili jejich přijetí.

      Přítomné informoval o  předpokládaných změnách evidence včelstev a změnami podání žádosti o dotace D1 v roce 2015, které budou popsány v samostatném článku.

     Přítomní podepsali souhlas s použitím osobních dat pro potřeby CIS ( Centrální informační systém) ČSV). Tento systém a data v něm uložená slouží výhradně pro potřeby ČSV. Jeho prostřednictvím budou řešeny různé organizační záležitosti včetně vyplácení dotací.

     Členská schůze zvolila volební komisi pro výroční členskou schůzi, kde bude volen nový výbor ZO ČSV v sestavě : př. Jana Řezáčová, př. Jaroslav Křenek a př. Stanislav Lecjaks.

Dále byl schůzi předložen rozpis podzimního ošetření včelstev proti varoáze aerosolem:

pátek   28.11.        Čižice ( mimo úly př. Babky) a př. Sedlák ve Štěnovicích

sobota  29.11.       Borky, Předenice  + př. Zd. Vacek

neděle  30.11.       Štěnovice, Robčice, Vysoká

Ve stejném pořadí proběhne i léčení o 14 dnů později, ve dnech 12.,13. a 14. prosince.

    Pak nezbývá než vyčištěné podložky vložit na 1 měsíc do úlu a následně měl betz včel odevzdat do 27. ledna 2015 př. Lecjasksovi. Balení vzorku letos nijak předepsáno nebylo, papírové tubusy na které se dá dobře nalepit štítek včelaře jsou osvědčené a spolehlivé.

                                                                                                                      Zaznamenal O.Havlíček